10 april 2008

Omslag

Jag läser mycket både böcker och tidningar. Ett tidningsomlag är väldigt viktigt för hur intresserad man ska vara för att både köpa och läsa tidningen. Omslaget speglar också väldigt väl tidsperiodens sätt att visa bilder+text. Via Ruby Press fann jag dessa fina tidningsomslag - skulle gärna ha dem hemma på väggen. Här finns flera fina...

Inga kommentarer: