11 april 2008

Arbetsplats

En väldigt inspirerande arbetsplats Living Etc (via Nibs)

A very inspiring desk from Living Etc (via Nibs)

Inga kommentarer: