12 april 2008

Tyg och text

Ett framtida projekt till min gallerivägg... (Bread+Butter )

A future project for my gallery wall... (Bread+Butter )

Inga kommentarer: